Chúng tôi có hơn 99 mẫu cân bàn điện tử 30kg đa dạng mọi mẫu mã, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng trong các môi trường sản xuất, buôn bán, quản lý kho vật tư ..vv