T03

05

​Tâm sự của cái cân đòn

TT - Có lẽ rất nhiều người chẳng biết hình thù của gia đình cân đòn chúng tôi như thế nào. Cũng phải thôi, giờ mọi người đã quen dùng câ...

T03

05

Quy định mới về kinh doanh vàng

Theo đó, Thông tư 29 bổ sung quy định: “Thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng”. Cụ thể, trong thời hạn 30 ngày kể ...